Δάνεια

Δάνεια

Κεφάλαιο κίνησης ή δάνειο για επενδύσεις έως €25.000 ανά πελάτη.

Διάρκεια

Μέχρι 5 χρόνια.

Επιτόκιο

Ανάλογα με το πιστωτικό προφίλ, συνδεδεμένο με το Euribor τριμήνου, το τελικό επιτόκιο ξεκινάει από 9%.

Γεωγραφική κατανομή

Όλη η Ελληνική επικράτεια.

l
Προμήθειες – Έξοδα φακέλου

μηδέν – 0%.

Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες ανάλογα με την περίπτωση.

Ασφάλεια
  • Ασφάλεια ζωής δανειολήπτη
  • Ασφάλεια εξοπλισμού (κατά περίπτωση)
i
Εγγυήσεις

Δεν θα απαιτηθούν σκληρές εξασφαλίσεις από τους πελάτες, θα απαιτηθεί η ύπαρξη εγγυητή.

Αποπληρωμή

Ανάλογα με τον πελάτη είτε:

  • Μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, για δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου συνδεδεμένα με το Euribor τριμήνου ή
  • Μηνιαία καταβολή τόκων επί του ανεξόφλητου ποσού του δανείου, πλέον αποπληρωμής του κεφαλαίου του δανείου που συνδέεται (σε ​​ποσοστιαία βάση) με τον κύκλο εργασιών του προηγούμενου μήνα (με βάση την αξιολόγηση των υφιστάμενων εμπορικών συμβάσεων, ιστορικά στοιχεία και μελλοντικές οικονομικές προβλέψεις). Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει σταθερό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και το δάνειο θεωρείται ότι έχει αποπληρωθεί όταν έχει αποπληρωθεί το συνολικό ποσό του κεφαλαίου του δανείου, ωστόσο το αργότερο 60 μήνες μετά την εκταμίευση του δανείου ή
  • Μηνιαία καταβολή τόκων για το ανεξόφλητο ποσό του δανείου με εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου, το αργότερο εντός 24 μηνών.

Υπολογίστε τις δόσεις του δανείου σας

Μήνες

Sorry

This video does not exist.

ΜήναςΠληρωμήΤόκοςΥπόλοιπο

Disclaimer

Το ποσό επιστροφής που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας αυτήν την αριθμομηχανή είναι μια εκτίμηση, με βάση τις πληροφορίες που έχετε παράσχει. Παρέχεται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και τα πραγματικά ποσά αποπληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν. Για να μάθετε τα πραγματικά ποσά αποπληρωμής, επικοινωνήστε μαζί μας. Αυτός ο υπολογισμός δεν αποτελεί προσφορά, έγκριση δανείου, συμφωνία ή συμβουλή από το πρόγραμμα. Δεν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές ή οικονομικές σας συνθήκες.