Επιχειρηματική Υποστήριξη

Επιχειρηματική Υποστήριξη

Οι Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Services) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μικροχρηματοδότησης και έχουν ως στόχο την εξελικτική πορεία των ωφελούμενων και τη δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού αποτυπώματος.

Οι δράσεις επιχειρηματικής υποστήριξης που παρέχονται από την ομάδα του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων microsmart σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών, μεντόρων, και εθελοντών, αφορούν στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών όπως:

 • Επιχειρηματική Καθοδήγηση (One to One Coaching Sessions)
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Trainings) και θεματικών εργαστηρίων (Workshops) σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
 • Δυνατότητα δικτύωσης (Networking) με φορείς, οργανισμούς, clusters επιχειρηματικότητας, κ.α.
Coaching Sessions

Κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων ανάμεσα στον Ωφελούμενο και τον Σύμβουλο (Coach), δίδεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριών, αναφορικά σε:

 • Διάγνωση Επιχειρηματικών Αναγκών
 • Αποτύπωση των ζητημάτων που άπτονται προσοχής, διευθέτησης, επίλυσης
 • Αποδοχή από τον Ωφελούμενο των βημάτων που χρειάζεται να ακολουθήσει ο ίδιος για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής του, αξιοποιώντας τις ιδέες αλλά και τις προτάσεις που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια των ανωτέρω επιχειρηματικών συναντήσεων.
 • Διαμόρφωση Πλάνου Δράσεων, αναφορικά σε θέματα:
  • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού / Business Planning
  • Δράσεων Marketing
  • Αξιοποίησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Εξυπηρέτησης και Ανεύρεσης Πελατών
  • Αναζήτησης, Επιλογής και Εκπαίδευσης Προσωπικού
  • Εξωστρέφειας και Εξαγωγικού Προσανατολισμού
  • Πηγών Χρηματοδότησης
Trainings - Workshops

Η πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθέσιμη προς όλους τους ωφελούμενους / πελάτες μας, σε επίπεδο ομαδικών συναντήσεων (workshops), συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω καλών πρακτικών. Τα θεματικά εργαστήρια περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως:

 • Management – Βασικές Αρχές Διοίκησης
 • Πώς να ξεκινήσω την ίδρυση μίας επιχείρησης
 • Διαμόρφωση Marketing Plan
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών και αξιοποίηση του διαδικτύου
 • Έρευνες Αγοράς
 • Εξαγωγές
 • Τεχνικές Πωλήσεων
 • Διαμόρφωση Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Η σημασία των Συστημάτων Πληροφορικής σε μία Επιχείρηση
 • Πρακτικός Οδηγός για την οργάνωση εταιρικής συμμετοχής σε μία έκθεση
 • Νομικά Θέματα
 • Θέματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Λογιστική και Οικονομική Διαχείριση
Networking

Εκτός από την ακρόαση και κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών του ωφελούμενου / πελάτη, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν και τη βοήθεια προς τους επιχειρηματίες και τις ομάδες τους στην καλλιέργεια εταιρικών σχέσεων με φορείς, οργανισμούς, συνδέσμους, θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ μη-ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Εφόσον ενδιαφέρεστε να λάβετε τις δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης που παρέχει το microsmart, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email στο info@microsmart.gr.