Η Microsmart καλωσορίζει την υποστήριξη του EIF για μικροδανεισμό στην Ελλάδα

Ιαν 26, 2024

Η Microsmart, ανακοινώνει την πρόσφατη συμφωνία του με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων EIF, στα πλαίσια του προγράμματος INVEST EU, για παροχή εγγυήσεων στο μελλοντικό της χαρτοφυλάκιο μικροδανείων. Η έγκριση αυτή υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του μικροδανεισμού στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Ο μικροδανεισμός, ως ένα βιώσιμο χρηματοοικονομικό εργαλείο για μικρές επιχειρήσεις, με αυτήν τη συμφωνία, γίνεται πιο προσβάσιμος και ευέλικτος για τις Ελληνικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Είναι ιδανικός για επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ή επέκτασή τους, ειδικά όταν η πρόσβαση στην παραδοσιακή χρηματοδότηση αποδεικνύεται δύσκολη.

Η Microsmart, αναγνωρίζοντας τη βαθιά επίδραση του μικροδανεισμού στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, είναι ακόμη πιο έτοιμη να διευκολύνει την πρόσβαση των Ελλήνων επιχειρηματιών σε μικρο-χρηματοδοτικά εργαλεία και λύσεις.

Η εταιρεία δεσμεύεται να ενδυναμώσει τους Έλληνες μικρό-επιχειρηματίες και να συμβάλει στην ανάπτυξή τους, ενισχύοντας την τοπική οικονομική ανθεκτικότητα μέσω του μικροδανεισμού.