Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτημα προς την microsmart για λήψη μικροχρηματοδότησης;
Κάθε επιχείρηση που έχει δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι επίσημα καταχωρημένες (έχουν έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εγγραφή στο ΓΕΜΗ για τα νομικά πρόσωπα) και δεν ανήκουν στον κατάλογο αποκλεισμού.
Ποιος είναι ο χρόνος αποπληρωμής ενός μικροδανείου;
Ο χρόνος αποπληρωμής συμφωνείται στο πλάνο αποπληρωμής και αναπτύσσεται σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα, το πιστωτικό ιστορικό και το δανειακό προϊόν που θα επιλέξει ο κάθε πελάτης. Σε κάθε περίπτωση, το MICROSMART δεν παρέχει δάνεια λήξης πάνω από 4 έτη.
Μπορώ να επωφεληθώ των παρεχόμενων υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, αν δεν έχω λάβει μικροδάνειο;
Ναι. Το MICROSMART θα διοργανώνει workshops και networking events ανοιχτά για το κοινό, οπότε μπορεί να συμμετέχει ο καθένας. Εξειδικευμένα workshops και coashing sessions, θα παρέχονται μόνο σε πελάτες του MICROSMART.
Πόσον καιρό διαρκεί η διαδικασία από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έγκριση της μικροχρηματοδότησης;
Από την υποβολή της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης δικαιολογητικών, εντός 5 ημερών γίνεται γνωστή η έγκριση. Κατόπιν, εντός 7 ημερών γίνεται η εκταμίευση, εφόσον τα δικαιολογητικά εκταμίευσης είναι πλήρη και υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Τι είδους δικαιολογητικά θα χρειαστεί να προσκομίσω;

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση του μικροδανείου, ανάλογα με την μορφή της κάθε επιχείρισης, είναι αναρτημένα εδώ.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά εκταμίευσης;
Τα δικαιολογητικά εκταμίευσης μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά εδώ.
Ποιο είναι το ανώτερο ποσό για το οποίο μπορώ να αιτηθώ;
Σύμφωνα με τον ν.4701/2020, το ανώτατο όριο ενός μικροδανείου είναι μέχρι 25.000€.
Ποιο είναι το επιτόκιο ενός μικροδανείου;

Το επιτόκιο ενός μικροδανείου εξαρτάται από το πιστωτικό προφίλ του κάθε πελάτη και προσδιορίζεται κατά την διαδικασία του αιτήματος αξιολόγησης και ξεκινάει από 9%. Επίσης ανάλογα με το δανειακό προϊόν που θα επιλεγεί, μπορεί να είναι είτε σταθερό, είτε κυμαινόμενο συνδεδεμένο με το Euribor τριμήνου. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο είναι η τελική επιβάρυνση ανά αίτηση δανειολήπτη, καθώς δεν υπάρχουν άλλα έξοδα ή λοιπές χρεώσεις.

Το επιτόκιο που χρεώνεται δεν είναι υψηλό;

Αρχικά το επιτόκιο μας αντικατοπτρίζει το τελικό κόστος προς τους πελάτες μας. Δεν έχουμε άλλες κρυφές χρεώσεις, αμοιβές, παράβολα, εισφορές, κλπ. Επιπλέον η σύγκριση με το μέσο τραπεζικό επιτόκιο, θα πρέπει να γίνεται για ομοειδή, μη επιδοτούμενα προϊόντα, όπως είναι τα καταναλωτικά δάνεια (που δεν έχουν εξασφαλίσεις), τα ανοιχτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις (που επίσης δεν έχουν εγγυήσεις). Τέτοια δάνεια για το α’ εξάμηνο του 2023, είχαν μέσο επιτόκιο πάνω από 15%. Τέλος πανευρωπαϊκά, το μέσο επιτόκιο των μικροδανείων ήταν πάντα πάνω από τα εγγυημένα επιχειρηματικά δάνεια και κάτω από το επιτόκιο μιας πιστωτικής κάρτας. Με δεδομένα 2022, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (χωρίς την Ελλάδα), το μέσο επιτόκιο για μικροδάνεια ήταν στο 11,3%.

Αποθηκεύετε ή έχετε πρόσβαση στα διαπιστευτήριά μου;

Όχι, δεν αποθηκεύουμε, δεν έχουμε πρόσβαση ή χρησιμοποιούμε τα διαπιστευτήριά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Το απόρρητο και η ασφάλειά σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Όταν παρέχετε τα διαπιστευτήριά σας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ασφαλή σύνδεση στην πλατφόρμα και την ανάκτηση των συγκεκριμένων δεδομένων που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αίτησής σας. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας. Να είστε σίγουροι ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και χειριζόμαστε τα διαπιστευτήριά σας με τη μέγιστη προσοχή και διακριτικότητα.