Όργανα και Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Γενική Συνέλευση (ΓΣ – General Assembly (GA))

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου•
β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
δ) διανομή ετήσιων κερδών,
ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, επέκταση ή διάλυση της εταιρείας και
στ) σχετικά με τον διορισμό εκκαθαριστών.

Όλες οι διαδικασίες και οι υποχρεώσεις ακολουθούν το νόμο 4548/2018 για τη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι όλοι ενδιαφερόμενοι, αλλά τα δικαιώματα ψήφου έχουν αυτά που έχουν κοινά μερίδια.

Ιδρυτικοί μέτοχοι του MICROSMART κατά την σύστασή του είναι οι:

 • FONDACIONI ALBANIAN BESA CAPITAL
 • BALKAN FUND FOR ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION
 • ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΤΑΜΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το MICROSMART διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 5 μελών που εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια, σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο από την καθημερινή διαχείριση του MICROSMART και εκπροσωπεί τους μετόχους. Ανεξάρτητοι εκπρόσωποι των όποιων μετόχων – επενδυτών μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως παρατηρητές, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτό.

Το MICROSMART προσανατολίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην κοινωνική αποστολή, τους κοινωνικούς στόχους, και τις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για την κοινωνική απόδοση. To Διοικητικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί δεδομένα κοινωνικής απόδοσης για να παρέχει στρατηγική και κατευθύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους κοινωνικούς όσο και τους οικονομικούς στόχους. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υλοποίηση και την πρόοδο των κοινωνικών στόχων του MICROSMART και είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της κοινωνικής αποστολής του σε περιόδους θεσμικής αλλαγής. Επίσης, αναλύει και αντιμετωπίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιδόσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

 

1 Bajram MucaChairman (Non-executive)
2 Neoklis StamkosCEO (Executive)
3 Altin MucaInvestor’s representative (Non-executive)
4 Georgi BreskovskiRisk Management (Executive)
5 Artur MunteanuFund raising  (Independent) (Executive)

Επιτροπή Πιστώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ως όργανο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει την Επιτροπή Πιστώσεων (ΕΠ) η οποία πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 μέλη. Αντικείμενο της επιτροπής είναι να εγκρίνει αιτήσεις δανειοδότησης και αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του MICROSMART, τον Διευθυντή Δανειοδότησης (ή άλλο στέλεχος εάν αυτός δεν υπάρχει) και τον Οικονομικό Διευθυντή.

Η Επιτροπή Πιστώσεων διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώσεις στους τομείς ανάπτυξης των ΠΜΜΕ, χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και λογιστικής. Όλα τα μέλη της διαθέτουν υπόβαθρο οικονομικών σπουδών και σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό τομέα.

Η Επιτροπή Πιστώσεων ασκεί τις αρμοδιότητες της σχετικά με πιστωτικά και συναφή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Έγκριση αίτησης δανειοδότησης με πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο, εντός των αποδεκτών από την εταιρεία ορίων του πιστωτικού κινδύνου.
 • Διασφάλιση μέσω των αποφάσεων δανειοδότησης της αύξησης και ποιότητας του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη Στρατηγική και τις Πολιτικές της Εταιρείας.
 • Αναθεώρηση όλων των δανείων που έχουν προταθεί για αναδιάρθρωση ή διαγραφή και προτάσεις για σχετική έγκριση προς το ΔΣ για αναγκαίες διαφοροποιήσεις της Πολιτικής Αναδιάρθρωσης και Διαγραφής.
 • Έγκριση αλλαγών στο επιτόκιο δανεισμού σε συμμόρφωση προς τους κρατικούς κανονισμούς.
 • Πρόταση διαγραφών στο Δ.Σ. ή έγκριση διαγραφών κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
 • Έγκριση συμπληρωματικών διατάξεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
 • Έγκριση σημαντικών αναθεωρήσεων της πιστωτικής πολιτικής
 • Θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών κατανομής χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συνθήκες της αγοράς.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Το Δ.Σ. ορίζει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Ε.Κ.), η οποία θα πρέπει να αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 1. Σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στο οποίο εκτίθεται η MICROSMART. Κάνει εκτιμήσεις πιθανών κινδύνων, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάλυση της φύσης, τον εντοπισμό και την περιγραφή των κινδύνων που την απειλούν.
 2. Διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία αφορά τη σύγκριση των αξιολογημένων κινδύνων με κριτήρια που έχει θέσει η MICROSMART, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενους κινδύνους που είχαν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
 3. Καθορίζει και μειώνει σε ποσοτικά αποτελέσματα όπου είναι δυνατόν, το επίπεδο κινδύνου που η MICROSMART είναι έτοιμη να δεχτεί.
 4. Παρακολουθεί εάν σε περιπτώσεις χρήσης μόχλευσης, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα από το νόμο και το καταστατικό της MICROSMART.
 5. Συντάσσει εκθέσεις που απευθύνονται στο Δ.Σ., προκειμένου να κατανοηθεί η έκταση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η MICROSMART, ή σε επίπεδα ρευστότητας.
 6. Χρησιμοποιεί κατάλληλους δείκτες για την ανάπτυξη στρατηγικής πρόληψης κινδύνων.
 7. Παρέχει υποστήριξη στο προσωπικό, με στόχο την επίγνωση και αναγνώριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η MICROSMART.
 8. Διαμορφώνει μια στρατηγική μέτρηση και καταγραφή όλων των τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει.
 9. Παρακολουθεί την πορεία των δανείων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι που τελικά αναλαμβάνονται εναρμονίζονται με το συνολικό προφίλ κινδύνου που πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και το καταστατικό της.
 10. Εξετάζει περιοδικά κατά πόσον τα εργαλεία και η μεθοδολογία για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων είναι επαρκή δεδομένης της φύσης των πελατών.

 

Μέλη της πρώτης Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων θα είναι:

 

1 Bajram MucaChairman (Non-executive)
2 Altin MucaRisk Management (Non-executive)
3 Georgi BreskovskiRisk Management (Executive)

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Στην οργανωτική δομή του MICROSMART, προβλέπεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών, αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της.

Σκοπός της Μονάδας είναι να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα σφαλμάτων, παρατυπιών και απάτης. Διευκολύνει επίσης την επίτευξη του γενικού στόχου του ελέγχου, διασφαλίζοντας ένα υγιές περιβάλλον ελέγχου, με τη διενέργεια διαφόρων διαδικασιών δοκιμών για την επιβεβαίωση των ακόλουθων στόχων:

 • Επαρκής συντήρηση του συστήματος πληροφοριών
 • Συμμόρφωση προς τις καθιερωμένες διαδικασίες
 • Αποτελεσματικότητα της εποπτείας
 • Τήρηση και ενημέρωση των φακέλων
 • Έγκαιρη υποβολή εκθέσεων
 • Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων

Την θέση του Υπευθύνου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατέχει ο Δημήτριος Παλτσίδης.

Υπεύθυνος συμμόρφωσης του άρθρου 38 του ν. 4557/2018 (AML)

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων (δάνεια, κίνδυνοι / επιχειρηματικά κεφαλαία για επιχειρήσεις και νοικοκυριά) για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Πολιτική για την Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Anti-Money Laundering).

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML είναι υπεύθυνος για τους οικονομικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι η πολιτική AML του MICROSMART, αντιστοιχεί στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες από τις εποπτεύουσες αρχές. Συγκεκριμένα:

 • Ελέγχει την προσήκουσα εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος εντός του MICROSMART.
 • Αναφέρει τις ύποπτες συναλλαγές προς την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 47 του Ν.4557/2018.
 • Ελέγχει τους καταλόγους των αρμόδιων Αρχών μέσω συστημάτων πληροφορικής.
 • Συντάσσει μια ετήσια αξιολόγηση κινδύνου κατόπιν ανάλυσης του προφίλ κινδύνου των πελατών, την οποία καταθέτει προς το Δ.Σ.
 • Διοργανώνει επιθεωρήσεις από τρίτους οργανισμούς προς εξάλειψη τυχόν παρατυπιών / λαθών, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
 • Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και καθοδήγηση των Αρμόδιων Υπαλλήλων Πιστώσεων στην ανάλυση των δανειοληπτών γύρω από θέματα ξεπλύματος χρήματος, καθώς και στην ανάλυση των επιχειρήσεων σύμφωνα με την πολιτική, τους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές.

Την θέση του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατέχει ο Νικόλαος Μανδράκος.